Πηγή: http://zodhia.blogspot.com

 

Την Τρίτη 22 Ιανουαρίου, 2012, οργανώθηκε ειδική εκδήλωση στο Σύλλογο Αποφοίτων Ανωτέρων Σχολών Ζώδιας στην οποία ο κ. Σόλων Χ. Κασίνης Διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο οποίος κατάγεται από τη Ζώδια, έκανε διάλεξη με θέμα «Πρόσφατες εξελίξεις στον Τομέα των Υδρογονανθράκων».  Μετά τη διάλεξη ο κ. Κασίνης απάντησε σε σωρεία ερωτήσεων του ακροατηρίου.  Η διάλεξη/ παρουσίαση του κ. Κασίνη είναι, συνοπτικά, η ακόλουθη:-

Πρόσφατες Εξελίξεις στον Τομέα των Υδρογονανθράκων

Από το παρελθόν υπήρξε ενδιαφέρον, τόσο στο χερσαίο όσο και στο θαλάσσιο χώρο, για εντοπισμό υδρογονανθράκων στην Κύπρο. Οι πρώτες έρευνες ξεκίνησαν στο χερσαίο χώρο της Κύπρου με την πραγματοποίηση γεωλογικών–γεωφυσικών ερευνών καθώς και με την ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων χωρίς όμως ενδείξεις για παρουσία υδρογονανθράκων. Στην συνέχεια ακολούθησαν γεωφυσικές έρευνες και στην θαλάσσια περιοχή της Κύπρου που αφορούσαν κυρίως το ανάγλυφο του θαλάσσιου χώρου, τη στρωματογραφία κ.α..

Όπως διαφαίνεται, το ενδιαφέρον για εντοπισμό υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου ανέκαθεν ήταν σχετικά μεγάλο, αυξήθηκε όμως σημαντικά τα τελευταία χρόνια μετά την ανακάλυψη σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Κέντρου Γεωλογικής Επισκόπησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής η Λεκάνη της Λεβαντίνης, που βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κύπρου, έχει αποθέματα υδρογονανθράκων ίσα με περίπου 1,68 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και 122 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου ενώ στη Λεκάνη του Δέλτα του Νείλου τα αποθέματα υπολογίζονται στα 1,76 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και 223 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Στην θαλάσσια περιοχή του Ισραήλ, που εμπίπτει στη Λεκάνη της Λεβαντίνης έχουν εντοπισθεί περισσότερα από 29 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, με τα πιο γνωστά κοιτάσματα να είναι αυτά του Λεβιάθαν με 17 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια και του Ταμάρ με 9,4 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Στην Αίγυπτο τα αποθέματα φυσικού αερίου για το 2010 είχαν υπολογιστεί στα 78,1 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια από τα οποία το 76% να βρίσκεται στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Στις 17 Φεβρουαρίου 2003 υπογράφθηκε η Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) των δύο κρατών. Η οριοθέτηση των ΑΟΖ Κύπρου και Αιγύπτου πραγματοποιήθηκε με βάση τις πρόνοιες της UNCLOS ’82 και της αρχής της «μέσης γραμμής», όπου κάθε σημείο της απέχει εξίσου από τα πλησιέστερα σημεία των γραμμών βάσης των δύο γειτονικών κρατών. Επίσης, στις 4 Μαΐου 2006 υπογράφθηκε Συμφωνία για κοινή αναπτυξιακή πολιτική και συνεκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων που πιθανόν να εκτείνονται εκατέρωθεν της Μέσης Γραμμής των δύο κρατών.

Αντίστοιχες συμφωνίες για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κύπρου υπογράφθηκαν με τη Δημοκρατία του Λιβάνου το 2007 και το Κράτος του Ισραήλ το 2010.
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Εν αντιθέσει με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Τουρκία δεν υπέγραψε ούτε προσχώρησε στην Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, παρότι ατύπως ακολουθεί τις πρόνοιες της Σύμβασης στον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών με τις άλλες χώρες στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Καθόλη τη διάρκεια των προσπαθειών της ΚΔ για καθορισμό ΑΟΖ με τις γειτονικές χώρες και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας κοιτασμάτων υδρογονανθράκων εντός της θαλάσσιας ζώνης δικαιοδοσίας της, οι αντιδράσεις και παρεμβάσεις της τουρκικής πλευράς ήταν έντονες και κλιμακούμενες.

Το νομοθετικό πλαίσιο που καλύπτει τις υπεράκτιες δραστηριότητες υδρογονανθράκων είναι ο περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμος του 2007 και οι περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Κανονισμοί του 2007 και 2009. Η Άδεια Έρευνας Υδρογονανθράκων περιλαμβάνει γεωφυσικές έρευνες και ερευνητικές γεωτρήσεις. Χορηγείται για διάρκεια 3 ετών με δυνατότητα δύο ανανεώσεων από 2 έτη κάθε φορά. Σε κάθε ανανέωση, ο αδειούχος επιστρέφει το 25% της αδειοδοτούμενης περιοχής στο κράτος. Η Άδεια Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων παραχωρείται για χρονικό διάστημα μέχρι 25 έτη με δυνατότητα μιας ανανέωσης 10 ετών. Επιπλέον, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Αδειούχων συνάπτεται Συμβόλαιο Αναλογικού Καταμερισμού Παραγωγής. Αναφέρει τους όρους και τις πρόνοιες που καθορίζονται στην Άδεια Έρευνας Υδρογονανθράκων.

Το 2006 το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε συνεργασία με την Νορβηγική εταιρεία παροχής γεωφυσικών υπηρεσιών PGS (Petroleum Geo-Services) διενήργησε δισδιάστατη σεισμική έρευνα (MC2D-CYP2006) συνολικού μήκους 6770 χιλιομέτρων ενώ το 2007 διενεργήθηκε τρισδιάστατη σεισμική έρευνα (MC3D-CYP2007) συνολικής έκτασης 659 τετραγωνικών χιλιομέτρων στο ερευνητικό τεμάχιο 3. Τέλος, το 2008 – 2009 διεξήχθη νέα δισδιάστατη σεισμική έρευνα (MC2D-CYP2008) μήκους 12200 χιλιομέτρων, όπου χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τη τεχνολογία GeoStreamer®.

Στα πλαίσια της έρευνας, αξιολόγησης και αξιοποίησης του ενεργειακού δυναμικού της εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της, η Κύπρος διεξήγαγε το 2007 τον 1ο Γύρο Αδειοδότησης που είχε ως αποτέλεσμα τη χορήγηση, τον Οκτώβριο του 2008, μιας Άδειας Έρευνας Υδρογονανθράκων για το ερευνητικό τεμάχιο 12 στην εταιρεία Noble Energy International Ltd.

Στα πλαίσια του ερευνητικού της προγράμματος, η Noble Energy International Ltd διενήργησε τρισδιάστατη σεισμική έρευνα (2009) έκτασης 469 τετραγωνικών χιλιομέτρων, δισδιάστατη σεισμική έρευνα (2011) μήκους 4000 χιλιόμετρα καθώς και βαρυτική και μαγνητική έρευνα. Το Σεπτέμβρη του 2011 πραγματοποίησε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση για εντοπισμό υδρογονανθράκων ενώ τον Οκτώβριο του 2011.

Στις 28 Δεκεμβρίου 2011, η Noble Energy International Ltd, ανακοίνωσε την ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου, εντός του τεμαχίου 12, σε όγκο που υπολογίζεται στα 7 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Η ερευνητική γεώτρηση είχε βάθος 5860 μέτρα από τα οποία τα 1688 μέτρα ήταν το βάθος του νερού.

Οι εργασίες ανόρυξης της επιβεβαιωτικής γεώτρησης αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2013. Η επιβεβαιωτική γεώτρηση θα είναι περίπου 100 μέτρα πιο βαθιά από την πρώτη και το βάθος νερού θα είναι 1730 μέτρα. Η διαδικασία επιβεβαίωσης του κοιτάσματος αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2015

Το πλάνο ανάπτυξης/ παραγωγής του κοιτάσματος φυσικού αερίου στο τεμάχιο 12 περιλαμβάνει την πραγματοποίηση επιβεβαιωτικής γεώτρησης, αξιολόγηση του ταμιευτήρα, την ετοιμασία μελετών για την εγκατάσταση υπεράκτιου και χερσαίου εξοπλισμού καθώς και την ανόρυξη γεωτρήσεων παραγωγής, τοποθέτηση σωληνώσεων και FPSO.

Όσον αφορά την διαχείριση του φυσικού αερίου, αυτή περιλαμβάνει την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού για τη μεταφορά φυσικού αερίου από το τεμάχιο 12 στη ξηρά και τη δημιουργία μονάδας παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην περιοχή του Βασιλικού. Η μονάδα θα έχει δυνατότητα υγροποίησης επιπλέον ποσοτήτων φυσικού αερίου από μελλοντικές ανακαλύψεις εντός της ΑΟΖ της Κύπρου καθώς και από κοιτάσματα γειτονικών χωρών και θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία της Δημοκρατίας.

Το 2017-2018 αναμένεται να ξεκινήσει η μεταφορά φυσικού αερίου από το τεμάχιο 12 στην ξηρά μέσω υποθαλάσσιου αγωγού ενώ η λειτουργία του LNG αναμένεται να ξεκινήσει το 2019.

Τον Φεβρουάριο του 2012 ανακοινώθηκε η έναρξη του 2ου Γύρου Αδειοδότησης. Όλα τα ερευνητικά τεμάχια ήταν διαθέσιμα εκτός του τεμαχίου 12 το οποίο είναι ήδη δοθεί από τον 1ο Γύρο Αδειοδότησης. Υποβλήθηκαν συνολικά 33 αιτήσεις από 15 εταιρείες/κοινοπραξίες. Στις 24 Ιανουαρίου 2013 υπογράφθηκε συμφωνία για τα τεμάχια 2,3 & 9 με την ENI-KOGAS ενώ στο στάδιο της διαπραγμάτευσης βρισκόμαστε για τα τεμάχια 10 & 11 με την Total.

Το προτεινόμενο Ερευνητικό Πρόγραμμα για τα τεμάχια 2, 3, 9, 10 & 11 περιλαμβάνει την πραγματοποίηση εκτενών δισδιάστατων και τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών καθώς και την ανόρυξη 1 με 2 ερευνητικών γεωτρήσεων εντός της πρώτης περιόδου άδειας έρευνας.

Η παραγωγή φυσικού αερίου εντός της ΕΕ παρουσιάζει φθίνουσα πορεία ενώ το μερίδιο του φυσικού αερίου στην πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας θα παραμείνει και τα επόμενα χρόνια σε υψηλά επίπεδα, κυρίως λόγω της χρήσης του για ηλεκτροπαραγωγή. Επιπλέον, η αξιοποίηση των μεγάλων ποσοτήτων σχιστολιθικού αερίου που υπάρχουν στην ΕΕ έχει να αντιμετωπίσει περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Οι πρόσφατες ανακαλύψεις σημαντικών ποσοτήτων φυσικού αερίου στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, επιβεβαιώνουν ότι ο ευρύτερος θαλάσσιος χώρος της νοτιοανατολικής Μεσογείου αποτελεί υπολογίσιμη ενεργειακή πηγή και κατ’ επέκταση θα μπορούσε να καταστεί πρόσθετη πηγή τροφοδότησης των ενεργειακών αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής.

Στιγμιότυπα απο την εκδήλωση βρίσκονται στην ιστιοσελίδα του ΑΝΤ1 Κύπρου http://www.ant1iwo.com/ στην ενότητα VIDEO NEWS στο Δελτίο Ειδήσεων 23/01/2012 (20:34-22:00).